Reklamacje

Formularz reklamacji

*

*

*

*

*

*

/

*

*

Proszę wybrać

*

*

Proszę wybrać

*


*

ZZostałem (-łam) poinformowany (-a) o tym, że: :

 1. W wypadku wady towaru konsument może według swojego wyboru skorzystać z gwarancji producenta lub dokonać zgłoszenia reklamacyjnego zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnej sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, w tym wypadku konsument może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową po przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Wybór należy do klienta chyba że naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraża konsumenta na znaczne niedogodności, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić (od umowy nie można odstąpić jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna).
 2. Towar przekazany do reklamacji powinien być przekazany w opakowaniu zabezpieczającym przed powstaniem uszkodzeń związanych z transportem a w szczególności wgniecenia, rysy, otarcia, przetarcia itp. Odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia produktu ponosi wysyłający w tym wypadku sprzedawca może odmówić przyjęcia produktu.
 3. W wypadku reklamacji z tytułu gwarancji sprzedawca zobowiązuje się jedynie do nieodpłatnego przekazania reklamowanego produktu do właściwego serwisu. Decyzje o przyj����ciu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Gwarant po wykonaniu niezbędnych czynności również pod nieobecność zgłaszającego. Za czas przebiegu reklamacji odpowiedzialność ponosi Gwarant.
 4. W wypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji zgłaszający winien samodzielnie informować się o jej przebiegu pierwszy kontakt winien nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni.
 5. W wypadku niezgodności towaru z umową sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie dni 14 reklamacja została uznana zgodnie z żądaniem konsumenta a czas w którym konsument może złoży�� reklamacje od dnia stwierdzenia wady wynosi 2 miesiące.
Oświadczam, że z powyższym zapoznałem się*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rozparzenia reklamacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). *


Podziel się na:
 • Wykop
 • Facebook
 • Śledzik
 • Blip
 • Gwar
 • Sfora
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Grono.net
 • Poleć
 • Spinacz
 • Spis
 • Wahacz
 • del.icio.us
 • Digg

Komentarze są wyłączone.